2B Butik Eğitim, Eğitim Ankara, Hazırlık Kursu Ankara, Mezun Grupları, 12.Sınıf, 11.Sınıf, Ara Sınıflar, Koçluk Sistemi, Etüt Sistemi, Rehberlik, Psikolojik Destek
                                       

Öğrenci yaşamında bilgi ve başarının yanı sıra düşünce ve davranış hazırlığının da önemli bir etken olduğu görüşüyle yola çıkan Rehberlik Servisimiz, öğrencilerimizin üniversiteye hazırlık sürecinde karşılaştıkları güçlükleri çözmelerine yardımcı olmak, kendini tanıyan, uyumlu, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı, yaratıcı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak amacını gütmektedir.

2B Butik Eğitim Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleriyle; Öğrencinin problem çözme, karar verme ve uyum sağlaması için gerekli olan bilgi ve becerileri kazanmasını, Öğrencinin özelliklerini (ilgi, yetenek, istek, kişisel özellikleri gibi) ve gizil güçlerini tanıması, farkında olması ve en üst düzeyde geliştirmesini, Öğrencinin bireysel özellik ve potansiyelini toplumsal platformda değerlendirebilmesini, yaşamını, geleceğini planlamasını, kararlarının sorumluluğunu alabilmesini, sağlamaya yönelik uygulamalar yapılmaktadır.

Rehberlik sürecinin verimli işleyebilmesi için öğrencinin ve ailesinin iyi tanınması gerekir bu nedenle süreci yöneten rehber öğretmenimiz aile ve öğrenciyle sık sık iletişim kurar. Öğrenciyi tanıyan, ilgi ve yönelimlerini bilen öğretmenlerimiz öğrenciye meslek seçiminde yardımcı olur. Yorgun ve motivasyonsuz zamanlarında onu destekler ve performansını arttırmasını sağlar.